Проведе се общо събрание в гр. Момчилград на 16.03.2016 г.

16.03.2016 г.

Проведе се общо събрание в гр.Момчилград на 16.03.2016 г.

1. За делегати на 49-ия конгрес на БСП бяха избрани:

1

Сашка Антонова Тръпкова

     

2. За председател на НС на БСП бяха предложени:

 

1

МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

3. За членове на НС на БСП бяха предложени:

 

1

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

3

ПЕТЯ ДИМЧЕВА МИХАЛЕВСКА –младежка квота

4

САШКА АНТОНОВА ТРЪПКОВА

 

4. За председател на ОПКК на БСП беше предложен/а: няма

 

5. За членове на ОПКК на БСП бяха предложени: няма

 

Информацията е подадена от областен координатор: Т.Каракостова