Проведе се общо събрание на БСП в гр.Ардино на 28.03.2016г.

28.03.2016г.

Проведе се общо събрание на БСП  в гр.Ардино на 28.03.2016г.

 

1. За делегати на 49-ия конгрес на БСП бяха избрани:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

Димитрина Петрова Александрова

 

        

2. За председател на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

3

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА

 

 

3. За членове на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

 

4. За председател на ОПКК на БСП беше предложен/а:

Име, презиме, фамилия

 
 

 

няма

 

 

5. За членове на ОПКК на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

 

няма

 

Информацията е подадена от обл.координатор: Т.Каракостова