Нова автобусна спирка в с. Рани лист ще предложи общинската съветничка от БСП Мердие Ахмед

Откриването на такава спирка ще е в услуга на жителите, което ще улесни тяхното по-бързо и безопасно придвижване в района

На 15.04.2016г. по идея на общинската съветничка от БСП Мердие Ахмед се проведе среща с жителите на с. Рани лист. На нея присъстваха общинския съветник и председател на Общинския съвет на БСП в Кърджали Георги Кючуков и Теодора Каракостова- областен координатор. Основните цели, които си е поставило новото ръководство на БСП е повишаване взаимното доверие към политиката на БСП и разширяване на позитивния диалог с гражданите. В дискусия над 20 души поставиха редица конкретни проблеми, засягащи местното население като липсата на канализация в селото, лошата инфраструктура. Местните хора силно се интересуваха от откриване на нова автобусна  спирка и помолиха за съдействие. Махалите в селото са отдалечени по между си и при лоши атмосферни условия хората са принудени да вървят с часове до техните домове. Откриването на такава спирка ще е в услуга на жителите, което ще улесни тяхното по-бързо и безопасно придвижване в района. „Предпочитаме да платим 5 лева за такси вместо да рискуваме здравето си, макар че пенсиите не стигат за нищо” споделиха потърпевшите.

Общинските съветници Георги Кючуков и Мердие Ахмед поеха ангажимент идващата седмица да внесат предложение в общинския съвет и да задействат процедурата. 

Продължават традиционните срещи, всяка сряда от 17.00 ч. на  групата на общинските съветници на БСП с граждани в местната централа. Социалистите отчитат повишен интерес към проблемите свързани със състоянието и бъдещето на града. Повечето от предложенията са свързани с преасфалтиране на улици, кърпене на дупки, оформяне на места за отдих по кварталите - слагане на пейки, беседки, детски площадки.