Конференции и общи събрания на БСП в област Кърджали за месец март

1 март- 27 март 2016 г.

ОБЩИНА

ДАТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 / ОБЩО СЪБРАНИЕ/

АРДИНО

21 март

 

ДЖЕБЕЛ

 

25 март

КИРКОВО

 

24 март

КРУМОВГРАД

 

26 март

КЪРДЖАЛИ

 

20 март

МОМЧИЛГРАД

 

16 март

ЧЕРНООЧЕНЕ

 

12 март