Проведе се конференция на БСП в Кърджали

21.03.2016 г.

На проведелата се конференция на БСП в Кърджали за председател на ОбС на БСП бе избран Георги Кючуков, по информация от областния координатор Т. Каракостова. 

1. За делегати на 49-ия конгрес на БСП бяха избрани:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

3

МИЛЕН АРСЕНИЕВ ФИЛИПОВ

 

4

ТЕОДОРА ЯНЧЕВА КАРАКОСТОВА

 

        

2. За председател на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

3

МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ

 

 

3. За членове на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

3

МИЛЕН АРСЕНИЕВ ФИЛИПОВ

 

4

ПЕТЯ ДИМЧЕВА МИХАЛЕВСКА –младежка квота

 

5

СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ

 

6

ТЕОДОРА ЯНЧЕВА КАРАКОСТОВА

 

 

4. За председател на ОПКК на БСП беше предложен/а:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

АТАНАС МЕРДЖАНОВ

 

2

БОЙКО ВЕЛИКОВ

 

 

5. За членове на ОПКК на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА