Проведе се общо събрание на БСП в гр. Джебел

Мар 26, 2016 КЪРДЖАЛИ Новини БСП 0 787

25.03.2016 г.

Ясен Устренски е избран за делегат на 49-ия конгрес на БСП на проведеното на 25.03.2016 г. общо събрание в гр. Джебел, по информация на областния координатор Т. Каракостова. 

 

1. За делегати на 49-ия конгрес на БСП бяха избрани:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

Ясен Устренски

 

        

2. За председател на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

 

3. За членове на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

3

ЯСЕН УСТРЕНСКИ

 

4

ГЕОРГИ ВАНЕВ

 

 

4. За председател на ОПКК на БСП беше предложен/а:

Име, презиме, фамилия

 
 

 

няма

 

 

5. За членове на ОПКК на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

 

няма