Информация за община Момчилград и ОбС на БСП

Забележително е Тракийското светилище с. Татул, възникнало в късната бронзова епоха върху характерен скален връх. Древните хора са оформили скалите от изток като пресечена пирамида, а от юг - като кръгъл олтар. До него изсекли скален кладенец за свещените дарове. Векове наред принасяли жертви на боговете върху кръгли глинени огнища. По-късно в скалната пирамида оформили две гробници. В елинистическата епоха - ІV век пр. Хр, изградили храм и оградили свещеното място със стена, изпълнени в прецизен градеж от каменни блокове, където изпълнявали ритуалите, свързани с култа към Царя-жрец. В късноримската епоха мястото се превърнало в център на поземлено владение, какъвто остава до началото на ХІІІ век. В края на ХV век имението се свързва със севаст Георги Палеолог.
Във Вкаменената гора в землището на с. Равен, са запазени „стебла" на около 20 екземпляра с височина 1-1,5 м и диаметър от 0,40 до 0,60 м, а два екземпляра са с диаметър 4 м. Счита се, че гората е с терциерна възраст и е резултат от подводна вулканична дейност.

 

Общински съвет на БСП - Момчилград

Изпълнително бюро
Председател- Сашка Антонова Тръпкова
Зам.председател- Дончо Христов Колев
Зам.председател-Илия Гиргинов Габровски
Секретар-Васил Бонив Иванов
Секретар-Весела Желязкова Георгиева
Членове :
Георги Димов Чакъров
Ахмед Мехмед Салиф
Иван Андонов Трингов
Стефан Дшмов Узунов
Стефка Александрова Каварджикова

гр. Момчилград 6800, ул. "26 декември" № 4


 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи