Петя Михалевска посети селата Ерма река и Старцево

08.07.2021

Срещите ни днес продължиха в селата Ерма река и Старцево – две от големите села в община Златоград.

Проблемите на област Смолян присъстват и тук. Сред основните проблеми на местните жители са ниските пенсии и липсата на достъпно здравеопазване. Пътищата и тук са в лошо състояние.

В село Старцево, в което живеят 3000 души, няма фелдшер и медицинска сестра. Лечебните заведения не бива и не трябва да бъдат търговски дружества. Необходима е промяна на здравния модел, която да реши проблема с достъпа до здравни услуги на хората в малките и труднодостъпните райони в страната.

В селото няма и пречиствателна станция, въпреки че такава е обещавана от години. Нима 3000 български граждани, които плащат своите данъци заслужават да живеят така?!

Време е да поставим началото на промяната в България на 11.07 с номер 4!