Общинските съветници търсят решение за нова детска градина във „Възрожденци“

Това, което обединява всички групи общински съветници е, че детска градина трябва да има

На днешната сесия на Общинския съвет в Кърджали общинските съветници единодушно се обединиха около необходимостта от още една детска градина в квартал „Възрожденци“ заради недостига на места в сега съществуващите в квартала. Предложението да се огледа недостроената сграда в квартала до блок 97, предназначена навремето за основно училище, беше част от точка от дневния ред за Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Кърджали за 2015 година. Едно от предложенията бе заради липсата на общински имоти в квартала да се проведе конкурс за купуване на частен имот, върху който да се построи детската градина. Да се направиконструктивно обследване на започнатия строеж, което ще покаже дали може да се препроектира и пригоди за детска градина, за което се съмнявам малко, каза общинският съветник от БСП Милан Миланов. А може  за общината да е по-изгодно да се разруши  строежа и на това място да се изгради нова сграда, което също се плаща. Във „Възрожденци“ няма общински терени и затова се налага да се закупи от частници. Но когато частникът вижда, че общината е на зор, той може да ни извива ръцете за цената, обобщи Миланов. Който и да е собственик, ще използва ситуацията за повече пари. Да не стъпваме на тезата, че построеното за училище нищо не може да стане, защото е една руина. Тя ще става все по-голяма. Поколенията ще ни съдят за това, че стоим безучастни. Нека се назначи с кметска заповед комисия, която да обследва строежа и тя да излезе със становище.
Едновременно се радвам и едновременно съм притеснен. Радвам се, че най-накрая общинските съветници изкараха общинската администрация от летаргията, в която е изпаднала по темата „детска градина във Възрожденци“, каза общинският съветник от ГЕРБ Огнян Иванов. Казвам летаргия, защото от пет години се повтаря едно и също предложение. Пет години, г-н кмете, ние приемаме Програмата за управление на общинска собственост, но не и отчета за нея. Приемаме и този път програмата с допълнението от нас, че трябва да се обследва училището, каза Иванов.
Сега това, което ни обединява всички групи общински съветници е, че детска градина трябва да има. Трябва да решим по оптимален начин как да постигнем тази наша обща цел, каза кметът Хасан Азис. Изказванията представиха всички възможни варианти, общината трябва да работи по всички от тях, те не са много. Първо от професионална гледна точка, от гледна точка на конструкцията на тази сграда, трябва да се направи оценка. На второ място проектантите трябва да дадат становище дали самата сграда позволява изграждане или допроектиране за детска градина. Защото тя коструктивно може да е стабилна, но да няма възможност да се преустрои и изпълнява функциите на детска градина, подчерта градоначалникът. Той добави, че ако този вариант не е изпълним, може да се престъпи към втория  – закупуване на земя за нов строеж.
Когато говорим за политиката на общинската администрация, аз не изключвам Общинския съвет защото по презумпция и закон ние не сме самостоятелен орган, изпълняваме решенията му. Затова колеги, като призив към всички, апелирам за един добър диалог и тон по отношение на приоритетите на община Кърджали. За мен повдигнатата тема за летаргията на общинската администрация показва лош вкус на политическо ниво, от който трябва да избягаме, допълни той.

Кметът Хасан Азис допълни, че ако администрацията е изпаднала действително в летаргия, няма как да бъде на шесто място между всички общини по изпълнение на европейски проекти.

източник: в-к „НОВ ЖИВОТ”