За нас

Партийната организация в Кърджали води началото си от април 1919г, когато ЦК на БРСДП /т.с./ утвърждава състава на партийната група: секретар Петко Спилков и членове Станчо Кирчев, Мирчо Спасов, Таки Зарев, Петър Есов, Стоян Минеков, Панайот Топалов, Димитър Илиев. Те са високо образовани юристи, учители, банкови чиновници, телеграфо-пощенски служители, дошли от цялата страна в наскоро освободения Кърджалийски район и донесли със себе си социалистическите идеи.

За първите деятели на партията е било изключително трудно да разпространяват идеите на социализма сред население, потънало в невежество. Благодарение на своите организаторски умения, лекторската дейност в партийния клуб „Народен дом”, индивидуалната работа с хората, успяват за кратко време да създадат втора партийна група сред тютюноработниците, младежка организация, женско дружество. Слага се началото на профсъюзното движение в района. Тяхно дело е и участието на телеграфо-пощенските работници от Кърджали, Ардино, Момчилград и Крумовград в голямата транспортна стачка /1919 г./. Организират стачки на тютюноработниците, първомайски митинги, общи събрания и други събития.

Основателите на партийната група създават организация за участие на района в Септемврийското антифашистко въстание 1923 г., след разгрома, на което партията минава в нелегалност. Голяма част от дейците й са арестувани и изгонени от Кърджали, а Мирчо Спасов е убит. Настъпват още по-тежки условия за работа. Инициативността на секретаря Малчо Петков Малчев успява да съживи дейността на организацията, възстановява се младежкото дружество, използват се легално съществуващите есперантско дружество и организацията на бежанците. Дейците на партията оглавяват профсъюзите и застават начело на икономическите борби на работниците.

Със завземането на властта от Отечествения фронт през септември 1944 година за партийната организация възникват нови задачи за решаване и нови отговорности. Стопанското положение на района е окаяно. От гладните, голи, неграмотни и наплашени в болшинството си хора, Околийският комитет на партията трябва да създаде здрава партийна организация, да възпита хора знаещи, можещи, честни и всеотдайни строители на социалистическа България. Ето какъв е бил Кърджали през 1944 година, цитирайки писмото на един германски техник, работещ в минното дружество “Пирин” - единственото тогава промишлено предприятие в града заедно с няколко тютюневи склада.  “Мила Клара, искам да ти кажа, че попаднах в едно село, което се нарича град Кърджали. Вода за пиене няма, ако има – тя е помия. Храна няма, ако има – тя се дава с купони. Хора няма, ако има - те са най-окаяните и бедни хора, които съм срещал. Мизерия фантастична, невъобразима. Няма дори едно свястно кино да отиде човек да си убие времето.”

В периода от 1944 до 1989 год. градът и общината се променят към по-добро. Само за няколко години, благодарение на усилията на партийни лидери като: Мата Тюркеджиева, Симеон Петров, Георги Ракшиев, Груди Иванов, Стайко Тончев, Цвета Герджелова, Димитър Ташков, Милчо Милчев, Цвятко Кръстев, Георги Петров, на стопанските ръководители Вълчо Табаков, Петко Калчев, Димитър Гогов и много други и най-вече, благодарение на всеотдайния труд на всички партийни членове, на всички трудови хора, картината коренно се изменя. Изграждат се много промишлени предприятия, селските стопани са обединени в ТКЗС.

Строят се двата язовира с ВЕЦ към тях. От дружество “Пирин”, което има една мина и една обогатителна фабрика, се създава ново предприятие “ГОРУБСО” с 12 рудника и 3 обогатителни фабрики. От няколкото складове за тютюн се създава ново модерно предприятие, наречено “Тютюнева промишленост”. Издигат се ОЦК, ДМП ”Родопи”, ДМРЗ “Комсомолец”, ДМП “Перлит” АРЗ, МЗ “Пневматика”, трикотажен завод “Орфей”, завод за конфекция “Ахрида”, мебелен завод”Бреза” инструменталните заводи “Арда”, “Бистрец”, “Формопласт” СМК, Домостроителен комбинат, месокомбинат, млекоцентрала “Сердика”, промкомбинат, Автокомбинат, кооперациите “Инвалид” и “Единство”.

Новите предприятия имат нужда от подготвени кадри, затова се строят   техникуми, професионални училища, общообразователни средни училища, езикова гимназия, медицинско училище, учителски институт. Всички деца в предучилищна възраст в града и селата са обхванати в детски градини и ясли. Построяват се културни институти: Дом на културата, театър, кино „Орфей”, пионерски и младежки дом, читалища, Дом на книгата. Построени са нови сгради на окръжна болница и поликлиника. Разгръща се жилищното строителство. Построен е вододаен язовир “Боровица” и градът има най-хубавата вода в страната. За развитие на спорта е построен стадион ”Дружба”, спортна зала и плувен басейн. Градът чувствително изменя своя облик, става по-красив и привлекателен с чисти и озеленени улици, с паркове и градини, потънали в цветя.

Днес партията на българските социалисти в Кърджали е най-респектиращата, гъвкава и консенсусна, плуралистична за мнението на своите членове, диалогична към останалите политически сили.

Областната партийна организация се състои от 7 общински партийни организации в Кърджали, Крумовград, Кирково, Ардино, Момчилград, Джебел и Черноочене.

 

Традиционни мероприятия на левицата :

- Честване  9-ти септември

- Честване 9-ти май

- Традиционно първомайско танцово надиграване  « Танцувай с нас»

- Коледно тържество

- Осмомартенско тържество

- “Най-червен винар”

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи