Проведе се общо събрание на БСП в гр. Крумовград на 03.04.2016г.

03.04.2016 г.

Проведе се общо събрание на БСП  в гр. Крумовград на 03.04.2016 г.

1. За делегати на 49-ия конгрес на БСП бяха избрани:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

МАРИЯ ФИЛИПОВА

 

        

2. За председател на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ

 

2

КОРНЕЛИЯ НИНОВА

 

3

ЯНАКИ СТОИЛОВ

 

 

3. За членове на НС на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

1

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ

 

2

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

 

 

4. За председател на ОПКК на БСП беше предложен/а:

Име, презиме, фамилия

 
 

 

няма

 

5. За членове на ОПКК на БСП бяха предложени:

Име, презиме, фамилия

 
 

 

няма

 

Информацията е подадена от обл.координатор: Т.Каракостова