Надя Клисурска и Александър Симов на дискусия за семейните ценности

22.11.2017

В навечерието  на 21 ноември, Деня на християнското семейство жените социалистки проведоха среща - дискусия под надслов Ролята на съвременното българско семейство  за възпитанието на подрастващите” . Това е втората от серията инициативи, с които те  целят да насочат вниманието на обществото към утвърждаване на традиционните,  духовни, семейни ценности- като основа за възпитанието на поколенията. Гости на дискусията бяха народните представители от БСП Надя Клисурска и Александър Симов.На 20 ноември е подписана Конвенцията за правата на детето и затова в началото бе дадена думата  на най-малката участничка в дискусията, малката Нани, която поздрави всички със стихотворението на Стоян Михайлов „Колко мило, колко сладко е при мама и татко”. В своето изказване депутатът Надя Клисурска акцентира, че:  „Семейството е онази важна единица в обществото, която трябва да съхраним и запазим. По социологически данни- 58% от родените в България деца се раждат в извънбрачни семейства. Институцията на семейството е свързана с изконните стари български обичаи и брак, мястото, където нашите деца трябва да получат основните ценности и добродетели, свързани с поведението им в обществото.” Александър Симов допълни, че:   „В  България, очевидно семейството не е ценност, защото ако беше, то държавата щеше да го подкрепя, да покаже, че е важна, и то най-важната част от обществото. Именно левицата е тази , която трябва да зададе политиката, която да направи семействата важни, защото със здрави, сплотени семейства ще имаме  и здраво общество.”

Дискусията продължи с презентация , много изказани  мнения, идеи, направени предложения за ценностите и приоритетите във възпитанието  на днешните деца.